Waarom Magnesium

Magnesium is een veelbesproken supplement in paardenland. Dit is ook zeer terecht want het heeft meer dan 200 functies in het lichaam. Doordat magnesium zoveel functies heeft, is het belangrijk dat de voeding voldoende magnesium bevat.

De opvallendste functies:
•het ontspannen van de spieren
•het reguleren van zenuwprikkels (schrikreactie)
•vrijmaken van energie in de spieren
•reduceren van stress

Ook heeft magnesium een belangrijke functie als ondersteunend supplement bij:
•hoefbevangenheid
•insulineresistentie

Per dag heeft een paard gemiddeld 10 gram magnesium nodig en een sportpaard tot 15 gram. Een groot gedeelte hiervan zit in het ruwvoer aangevuld met het krachtvoer, maar extra aanvulling kan in veel gevallen wenselijk zijn. Zo neemt bij stress, arbeid en zweten de behoefte toe. Als dit magnesium onvoldoende in het rantsoen aanwezig is, kan het paard veranderen in gedrag en gevoeliger worden voor blessures.

Advies van Jeroen
Jeroen Duenk merkt dat er veel vragen zijn over welke vorm van magnesium nu moet worden gegeven. De informatie hierover heeft hij hieronder in kaart gebracht.
Het belangrijkste is de opneembaarheid van het mineraal. Je kan wel iets voeren maar als het niet wordt opgenomen door het lichaam, is dat weggegooid geld.
Er zijn 2 soorten magnesium:
•Organische verbindingen (chelaat, citraat, aspartaat)
•Anorganische verbindingen (oxide, sulfaat, fosfaat)

Het verschil tussen organische en anorganische verbindingen is de stof waaraan het mineraal verbonden is. Organische verbindingen zijn de verbindingen zoals ze in de levende natuur voorkomen en die een koolstofverbinding hebben, dus aan een vet, suiker of eiwitmolecuul. Daarmee is er een gegarandeerde opname.
Anorganische mineralen zijn verbonden aan vaste stoffen, dus zand, krijt, gips, etc. De oplosbaarheid in water, de stabiliteit in een zuur milieu (maag) en de aanwezigheid van andere mineralen uit het rantsoen bepalen uiteindelijk de opneembaarheid in het lichaam.
In de regel geldt dat voor een anorganische vorm, de opneembaarheid vrij laag en onvoorspelbaar is. Vaak is deze magnesium aanzienlijk goedkoper, maar wordt het onvoldoende opgenomen door het lichaam. Kortom, jammer van het geld.
Bij een organische verbinding is men zeker van opname en volstaat een lage dosering al.
Daarom adviseer ik altijd de organische en duurdere vorm voor een gegarandeerde opname: Magnesium van Phytonics verkrijgbaar bij Jeroen Duenk.

Wanneer geen magnesium

Magnesium is in vrijwel alle gevallen veilig om bij te voeren. Alleen paarden met nierfalen hebben problemen met de uitscheiding van het extra magnesium. Als er echte nierfalen aanwezig zijn, dan is het paard doorgaans ook echt ziek.
Overdosering van magnesium is niet aan te bevelen omdat de nieren dan onnodig worden belast om het teveel weer uit te scheiden. Ook kan men overdosering herkennen aan dunne mest. Het zijn vooral de nieren die de hoeveelheid magnesium in het lichaam reguleert en de magnesium uitscheiden.
Daarbij wil ik ook nog wijzen om paarden met een bolling in het lendengebied aanvankelijk geen magnesium te geven. Waarom niet? Deze ‘bolling’ op de lendenen (lage rug) is een compensatie van verstoorde krachten, veroorzaakt door een blokkade in het CTO-gebied. Door deze compensaties worden de lendenen extra zwaar belast. Aangezien de nieren zich onder de lendenen bevinden , worden ook deze dermate zwaar belast dat de filterwerking van de nieren wordt beïnvloedt . Daarom zal dus eerst de blokkade moeten verdwijnen, voordat men magnesium gaat bijvoeren!
Laat je goed adviseren of je magnesium wel of nog niet moet gebruiken. Dit geldt overigens voor alle supplementen.

[vcfe_page_plugin width="300" height="600" show_facepile="" adapt_container_width="" url="url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPaardenosteopaatJeroenDuenk%2F%3Ffref%3Dts||target:%20_blank" show_posts="true"]